Klachtafhandeling

 

Klachtafhandeling conform de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg)

Indien u niet tevreden bent over de zorg die u wordt geboden of er zijn andere zaken in het contact met uw zorgaanbieder die volgens u anders en/of beter kunnen, dan is het goed daarover met uw zorgverlener of een vertegenwoordiger van de instelling te gaan praten. Door met elkaar in gesprek te gaan, worden de meeste problemen al opgelost.

Wanneer u er met elkaar niet uitkomt, dan kunt u, uw vraag/klacht neerleggen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang Drenthe. Hij/zij is onafhankelijk en heeft ruime ervaring in bemiddeling en het voeren van oplossingsgerichte gesprekken.

Hoe doet u dat?

Neem contact op met:

Zorgbelang Drenthe
- telefoon 050-727 1500 (van maandag t/m donderdag tussen 09:00-16:00 uur)
- email: info@zorgbelang-drenthe.nl o.v.v. klachtenfunctionaris
- per brief:  Zorgbelang Drenthe, t.a.v. klachtenfunctionaris, Annerweg 30, 9471 KV te Zuidlaren

Ook met vragen over deze dienst kunt u bij Zorgbelang Drenthe terecht.