Begeleid wonen.

Begeleid Wonen Drenthe heeft een kleinschalig wooninitiatief.
Jongvolwassenen en volwassen, LVG; wij bieden psychisch kwetsbare mensen de kans om zelfstandig te gaan wonen, met de juiste begeleiding en ondersteuning.

Het initiatief

Het initiatief tot oprichting van onze wooninitiatief is ontstaan vanuit de gedachte dat zorg- en dienstverlening anders kan. In het welzijn van mensen met een verstandelijke / psychische beperking. In onze visie staat de cliënt centraal. Samen wordt er gekeken naar mogelijkheden. Wat wil en kan een cliënt. Zorg- en dienstverlening moet in onze visie beter aansluiten bij de wensen en behoeften van deze groep mensen.

Huiselijkheid op kleinere schaal vinden wij belangrijk. Ons uitgangspunt is dan ook dat het wonen geen tehuis, maar een thuis moet zijn voor de bewoners. Naast de privacy van het individueel wonen in een eigen ruime kamers, bieden wij de bewoners de mogelijkheid om deel te nemen aan eventuele groepsactiviteiten in de gemeenschappelijke ruimte. Er moet geen risico zijn tot vereenzaming. Daarom hechten wij veel waarde aan de sociale omgang met anderen.

Dit alles wordt gefinancierd vanuit het PGB.

Meer weten?

Meer weten over wat wij voor u kunnen doen? Bel ons of stuur een e-mail.
06-21862396 infobegeleidwonendrenthe.nl
Wij staan voor:

  • Prettig wonen in een beschermde sfeer
  • Huiselijkheid
  • Cliënt staat altijd centraal
  • Kleinschalig
  • Gefinancierd vanuit het PGB
Begeleid Wonen Drenthe doet niet aan behandelingen en niet aan middelen en maatregelen.